Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi (Devlet Destekli)

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi (Devlet Destekli)
23 Mayıs 2019 tarihinde eklendi, 702 kez okundu.

Resmi gazetenin 2018/11188 sayılı kararında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) kredi kullandırma usul ve esaslarında değişiklik yapılmıştı. Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi; Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla 31 Aralık 2020 yılına kadar düşük faizli veya % 100’ e yakın faiz indirimli kredi vererek çiftçiyi maddi olarak rahatlatmak ve üretime yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

TKK Hayvancılık Kredisi Özellikleri

Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokole göre hayvancılık kredisinin bazı özellikleri vardır.

Bu özellikler;

 1. Krediye en son başvuru tarihi 31 Aralık 2020′ dir.
 2. Kredi alt limiti 100 bin, üst limiti 12 milyon 500 bin TL’ dir.
 3. Birden fazla krediden faydalanmak istiyorsanız, kredi limiti yüksek olandan faydalanacaksınız. Diyelim ki, hem küçükbaş hayvan kredisi alıp hem de yem bitkisi üretimi kredisi almak istiyorsunuz hangisinin kredi limiti yüksek ise o krediyi alacaksınız.
 4.  Bu krediden faydalanmanız için daha önceden devlet destekli kredi almamış olmanız gerekir. Almış iseniz bu borcu kapatıp yeni kredi çekebilirsiniz.
 5. Hayvan cinsi, sertifikasyonu, hayvan yaşı gibi kıstasları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenir. Yani istediğinize göre hayvan alamayacaksınız (yazımızın devamında detaylı bahsedeceğiz).
 6. Bu karar kapsamında kredi kullandığınızda aldığınız hayvanlara sigorta yapmak zorunludur.
 7. Aşağıdaki tablodan da görüldüğü bazı kredi türlerindeki indirim oranlarından kademeli olarak yararlanılacaktır.
Devlet Destekli Hayvansal Üretim Kredileri

Sütçü, Etçi ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

 • Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; beş baş (5) ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık sığır işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini beş baş veya üzerine çıkarmaları gerekir.
 • Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, sütçü ırklar (jersey, holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (montbeliard, brown swiss ve simental),  etçi ırklar (angus, hereford, şarole, limuzin) dir. Ayrıca manda alımları, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı gibi altyapı ve alet-donanım alımı da kredi kapsamındadır,
 • Kredi ile alınacak sığırlar, Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, damızlık belgesi/sertifikaya sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami otuz altı aylık (36 aylık) olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami kırk sekiz aylık (48 aylık) olması gerekir.
Holstein Süt İnekleri

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

 • Üreticinin damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmesi için, elli baş (50) ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya mevcut işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
 • Düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için, sütçü ırklar (jersey,  holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (montbeliard, brown swiss ve simental),  etçi ırklar (angus, hereford, şarole, limuzin) olmalıdır. Eğer varsa manda dâhil elli baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekmektedir.
 • Damızlık düveler, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı, damızlık belgesi/sertifikaya sahip, dört – on üç aylık yaş aralığında olmalıdır.
 • Holstein ırkı sığır alımlarında, TKK ve TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) aracılığıyla temin edilenler hariç olmak üzere yurt içinde doğmuş olma şartı aranır.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

 • Büyükbaş hayvan besiciliği kredisi alabilmek için; manda dâhil olmak üzere on baş (10) ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
 • Kredi kapsamında satın alınacak hayvanların kaba yem ihtiyacını kendi işletmelerinde temin eden üreticilerin kredi talepleri öncelikli olarak değerlendirilir.
 • Besi sığırcılığı için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi gibi alet-donanım alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.
 • İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların azami yirmi aylık (20 ay), erkek ve Bakanlık kayıt sisteminde en az üç ay süreyle kayıtlı kalmaları gerekir.
Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Küçükbaş Hayvancılık

 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisi alabilmek için, koyunda en az elli baş (50), keçide en az yirmi beş baş (25) kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları gerekmektedir.
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yanında hayvancılığa yardımcı alet ve donanım desteği de kredi kapsamındadır.
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla temin edilecek dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ve altı-yirmi dört (6-24 aylık), küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla temin edilen erkek hayvanların ise en az üç aylık (3 ay) ve Bakanlık kayıt sisteminde en az bir ay süreyle kayıtlı kalmaları gerekir.
Küçükbaş Hayvancılık

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Gerçek kişiler için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, vb.)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tüzel kişiler için gerekli belgeler;

 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb.)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

Bir önceki yazımız olan Ziraat Bankası Yem Kredisi(Başvuru Şartları 2019) başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git